MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama


2018 MSÜ sınavı tamamlandı. Bugün saat 10.15’te gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih…


Milli Savunma Üniversitesi aday askeri öğrenci alımı için başvuruları gerçekleştiren adaylar, bugün sınava katıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav 10.15’te başladı. Sınava iyice hazırlanan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2018 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınavına dair tüm detaylar…

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 18 Mart’ta gerçekleştirilen 2018 MSÜ sınavı tamamlandı. Sınav sonuçları ise 12 Nisan’da açıklanacak.

2018-MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? MSÜ SINAV KONULARI

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları

 
Türkçe
Temel Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
MSÜ-SA
yüzde 25
yüzde 35
yüzde 30
yüzde 10
MSÜ-EA
yüzde 35
yüzde 35
yüzde 10
yüzde 20
MSÜ-SÖ
yüzde 35
yüzde 20
yüzde 10
yüzde 35
MSÜ-GN
yüzde 35
yüzde 35
yüzde 15
yüzde 15

Kaynak: HaberTürk